• Rekonstrukce mísírny petfoodu společnosti Dibaq a.s.
 • Konstrukce extruzní linky včetně následných prvků – sušárny, nástřik, chlazení
 • Pochoutkárna – rekonstrukce výrobních prostor a vybavení provozu technologií na výrobu masových pochoutek
 • Nová mísírna krmiv pro hospodářská zvířata – kompletní osazení technologií, repase a instalace extruzní a granulační linky
 • Projekce a výroba linky na zapracování syrového masa při extruzi
 • Projekce a výroba techologického celku pro navažování, míchání,dopravu a prosévání extrudovaných granulí do baliček. Součástí byla i stavba ocelové konstrukce a zásobních sil
 • Vývoj technologie na výrobu extrudovaných taštiček plněných masovou pastou
 • Vývoj technologie na výrobu polovlhkých pochoutek
 • Výroba extruderu o výkonu 8 tun/ hod., společný projekt se španělskou firmou Rosal
 • Výroba extruderu o výkonu 5 tun/ hod., dvouhřídelového prekondicioneru a přilehlých dopravních cest
 • Výroba a zprovoznění linky na šrotování pro výrobu extrudovaných krmiv o výkonu 8 tun/hod.
 • Výroba a montáž nerezových nádrží pro skladování tuků

Copyright © 2012 - 2019 Ditech CZ s.r.o. | Dibaq a.s. | Fitmin